ESCULTURA

El mitjà escultòric d'expressió favorit de Palau Ferré fou sempre la terracota com a matèria plàstica inicial, per bolcar després a bronze, mitjançant el procés de motlles i fosa que ell mateix supervisava.

En ferro forjat va dissenyar i supervisar la fabricació de dos grans llums que pengen del sostre de l'Església de Nostra Senyora de la Mercè, al Col·legi de La Mercè de Montblanc, que representen dues xarxes de pesca amb peixos.

            

Material:   bronze
Mides:      14 x 54 x 46 cm.
Títol:          Gall

Les escultures de bronze tenen un traç molt personal i són plenes de significat. Han estat descrites com "les mateixes pintures de Palau Ferré, amb l'ànima tridimensional".

Maties Palau Ferré sap trobar el difícil equilibri que fa de l'obra el punt de convergència entre el que és íntim i el que és representació de la realitat.

Material:     bronze
Mides:        25 x 47 x 18 cm.
Títol:           Totalitat

           

                                              

Al  Museu d'Art Palau Ferré  de Montblanc es troben exposades nou escultures, entre les quals hi ha les que es mostren  en aquesta pàgina.

 

             

     Material:     bronze
     Mides:        34 x 27 x 63 cm.
     Títol:           Peix

                                                                           Índex