OBRA
 

CARACTERÍSTIQUES   DE   L'OBRA

PINTURA

ESCULTURA

CERÀMICA