L'OBRA   DEL   TRIMESTRE


 
A fi de contribuir  a conèixer l'obra de Maties Palau Ferré,    la  Fundació considera adient posar en marxa aquesta activitat denominada: L'OBRA  DEL  TRIMESTRE.

Consisteix en l'apropament a una de les obres de l'artista. Cada trimestre una persona  prestigiosa dissertarà sobre una obra de Maties Palau Ferré.

 

Per a sugeriments, e-mail:
 

                                                                   ÍNDEX