PERSONALITAT

Palau Ferré, persona ocurrent, divertida, irònica, humanament entranyable i amb un cor molt gran. Tenia un tarannà acollidor, vitalista, somniador, solidari i amb una forta personalitat. Donava un gran valor a la família i a l'amistat.

Referint-se a si mateix deia: " Sé com sóc, em conec, sé on vull arribar, tinc, com tot home, la meva profunda veritat. La pintura és la forma en què l'expresso, la sento internament. Per això, mai intento destruir, sí integrar".

Maties Palau Ferré ha realitzat la major part de la seva producció artística a Montblanc i des d'aquesta Ducal Vila ha projectat la seva persona i obra internacionalment. Palau Ferré deia: "A Montblanc, em sento lliure", llibertat que necessitava per poder crear.

  VISTA PANORÀMICA DE MONTBLANC

Maties Palau Ferré expressa mitjançant la pintura, l'escultura i la ceràmica el que  per a ell té un interès especial, no com a reflex de la realitat, sí com el seu món de sensacions i vivències.

                                                                           Índex